Afl 112: Aantekeningen uit het ondergrondse 8

Buiten is het lente en het lijkt alsof niemand lijdt. Dat is natuurlijk niet zo. De Mediadoctoren verwonderen zich over coronabuddies en vertrouwen.

Gast Maarten Reesink, docent bij Media & Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, ziet twee aandachtspunten vanuit zijn specialisme Animal Studies: allereerst natuurlijk zoonose, de ziekte-overdracht van dier op mens, en daarnaast onze relatie met huisdieren tijdens de crisis.

Mirko Schaefer, Universitair Hoofddocent Nieuwe Media en Digitale Cultuur en hoofd van de Utrecht Data School, wil nu juist geen onderzoek doen. Hij verzet zich tegen fast science: soms is het beter dat een twitterrant geen academisch paper wordt. Hij waarschuwt tegen technologie als oplossing zien.