Afl 130: AI in het journalistieke proces

Tegenwoordig lijkt iedereen iets met AI te moeten en dat geldt ook voor de vertegenwoordigers van de pers. Zo gebruiken journalisten AI in hun proces van informatie zoeken. Hoe doen ze dat? En is dit goed of slecht voor de kwaliteit van de journalistiek? In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over de inzet van AI in het journalistieke proces. Dat doen we met Yael de Haan, lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie aan de Hogeschool Utrecht.

We bespreken hoe digitaal vaardig journalisten zijn, hoe ze keuzes maken en of ze daarop reflecteren. Wat moeten aankomende journalisten precies leren op school om veranderende technologie ook later bij te kunnen blijven bijbenen?