Afl 135: Het vak Nederlands

Als we de media moeten geloven gaat het niet goed met het Nederlands. Taalverloedering, ontlezing, niet te maken eindexamens en gebrekkige animo voor de studie. Ondertussen blijft de interesse voor massastudies als media & cultuur maar groeien. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over het vak Nederlands in relatie tot de media. Dat doen we met Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en Academische communicatie aan de Radboud Universiteit.

We bespreken waartoe het vak Nederlands eigenlijk opleidt, zowel op de middelbare school als aan de universiteit. Recente maatschappelijke discussies komen samen in onze taal. Maar wat het Nederlands eigenlijk ? En is alles de schuld van media(studies)?