Afl 157: Het einde van de mens

De mens was eeuwenlang de maat der dingen, maar dat idee ligt onder vuur. Vanuit gender- en postkoloniale studies, maar ook dankzij klimaatverandering. We maken ons eigen voortbestaan op aarde moeilijk en dat vereist veranderingen in ons denken. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over het einde van de mens. Dat doen we met Rick Dolphijn, Universitair Hoofddocent Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

We leven nu in het Antropoceen, het tijdperk waarin de mens de dominante factor in geologische veranderingen is, zoals meteorieten en tektoniek dat eerder waren. Dit is een geesteswetenschappelijke kwestie omdat het gaat over de verbeelding van de mens. Het posthumanisme is een filosofische stroming die de mens als constructie ziet en die het humanisme wil herschrijven. We bespreken wat dit betekent en wat de consequentie is van het loslaten van de mens als maat.

Links bij deze uitzending:

Verwante afleveringen uit het archief:

  • Afl 52: Het heelal en de media;
  • Afl 101: Vlucht van de aarde;
  • Afl 154: Gedragsverandering.