Afl 160: ‘De gezonde levensstijl’

Iemands gewicht is zowel onderworpen aan esthetische idealen als aan gezondheidsargumenten. De media spelen daarin een belangrijke rol: ze bevatten allerlei boodschappen over hoe je eruit zou moeten zien en hoe je dat kan bereiken. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over  ideeën over ‘de gezonde levensstijl’. Dat doen we met Jon Verriet, die op 22 juni zijn proefschrift Representing the Healthy Lifestyle – Contested Ideas about Nutrition and Physical Exercise in the Netherlands, 1940-2020 zal verdedigen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Massavoorlichting over eten ontstaat pas na de crisis van de jaren 30. Al in de jaren 50 klinkt de roep om meer preventieve gezondheidszorg om ziektes gerelateerd aan dikte te voorkomen. Toch is het een moeilijke gewaarwording voor het Voorlichtingsbureau voor de Voeding dat voorlichting niet voldoende is om gedragsverandering te bewerkstelligen. Interessant daarbij is dat esthetische en gezondheidsargumenten direct door elkaar lopen. We bespreken uitgebreid de vreemde case Leontien van Morsel, feministische tegengeluiden en de manier waarop je dit allemaal kunt onderzoeken.

Link bij deze uitzending: 

Verwante afleveringen in het archief: 

  • Afl 16: De populariteit van eetmedia;
  • Afl 71: Klasse en consumptie;
  • Afl 72: Verantwoord eten.