Afl 17: Sport, politiek en media

Putin en de Olympische SpelenZo’n beetje alles in onze wereld wordt politiek geframed, maar sport en politiek blijft een lastige combinatie. Organisaties als het IOC benadrukken sterk dat zij vinden dat sport a-politiek moet zijn. Aan de andere kant zijn er verschillende positieve boodschappen, zoals tegen racisme en homofobie, die wel aan sport worden gekoppeld. In deze aflevering verwonderen de mediadoctoren zich over sport en politiek. Aan bod komen bijvoorbeeld media-evenementen en verslaggeving van politiek als vorm van sport.

We interviewden Jacco van Sterkenburg, Universitair Docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gespecialiseerd in voetbal op tv. Hij schreef zijn dissertatie over ras, etniciteit en sportmedia.

We spraken ook met Johan Wakkie, directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Hij zette samen met de overheid een campagne voor gezondere sportkantines op. Hij maakt een onderscheid tussen sport & maatschappij en sport & politiek.

We komen tot een cynische conclusie over het gebruik van sport voor politieke doeleinden.

Links bij deze uitzending:

  • Historiografie Allen Gutman over sport en politiek als onderzoeksveld.
  • Boek Dayan & Katz over media-evenementen.
  • Studie masculiniteit en sport.
  • Studie betekenis homoseksuele sporters.

U kunt zich ook via iTunes op deze podcasts abonneren. 

CC beeld: DonkeyHotey

One comment on “Afl 17: Sport, politiek en media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *