Afl 21: Hoge aantallen media- en communicatiestudenten

Mark Deuze in de studioDe richtingen media en communicatie trekken heel veel studenten. Universitair zijn er opleidingen Media & Cultuur, Communicatiewetenschap en Journalistiek. Aan hbo’s is de waaier nog groter, van game design tot entertainmentmanagement. Dat roept de vraag op of de maatschappij deze aantallen wel kan accommoderen. In deze aflevering verwonderen wij ons over de hoge aantallen media- en communicatiestudenten. We doen dat samen met hoogleraar Mediastudies Mark Deuze.

Linda interviewde Thomas van Aalten, docent bij Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij wijst erop dat deze opleidingen studenten vooral helpen met uitvinden wie ze willen zijn. Van Aalten is kritisch op direct opleiden voor specifieke bedrijven: “je moet geen Sanoma-academie zijn”. Ook pleit hij tegen brede opleidingen. 

In reactie stelt Deuze dat journalistiekopleidingen in Nederland te zeer op elkaar lijken in hun profiel. Hij vindt daarbij dat de vaardigheden die opleidingen media en communicatie bijbrengen noodzakelijk zijn in onze maatschappij die doordrenkt is van media. Bijna iedere bedrijfstak heeft met media te maken en dat verklaart wellicht waarom deze studenten ook goed terecht komen.

Folkert en Iris maakten een item over deze studenten: waarom hebben ze voor een media-opleiding gekozen en wat zijn hun verwachtingen voor een baan? In het tweede deel van het item horen we van mensen die daadwerkelijk in de media werken als redacteur bij Quest, maar die beide geen media-opleiding hebben. Wat missen zij zonder die vooropleiding?

We verwonderen ons over het daadwerkelijk werken in de media. Deuze legt op basis van zijn onderzoek uit dat mediamakers veel status en bevrediging uit hun baan halen. Linda brengt daar tegenin dat het ook beroepsgroepen zijn die uitgebuit worden en waarin geen zekerheid bestaat.

Aan het einde van de aflevering beantwoorden we de vraag. Deze studenten zijn inderdaad nodig. Ze komen wellicht niet allemaal te werken in de media, maar zijn behapt met vaardigheden die goed van pas komen in andere dienstverlenende beroepen. Dat neemt niet weg dat de opleidingen zich sterker van elkaar zouden moeten onderscheiden om een diverser palet aan te bieden.

Links bij deze uitzending:

U kunt zich ook via iTunes op deze podcasts abonneren. 

4 comments on “Afl 21: Hoge aantallen media- en communicatiestudenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *