Afl 22: Woordvoerders

Groepen willen graag gehoord worden in de media en bij maatschappelijke debatten staat vaak een woordvoerder op. Woordvoerders kunnen ingehuurd zijn of verkozen in de politiek, maar vaak zijn het ook mensen die uitgenodigd worden om te spreken namens de groep waar zij zelf onderdeel van uitmaken. Maar wie bepaalt eigenlijk wie de woordvoerder van een groep is en op welke basis? In deze afleveringen verwonderen wij ons over woordvoerderschap.

We bespreken het probleem van de verschillende stemmen binnen een groepering en het verschil tussen officiële woordvoerders en door de media benoemde woordvoerders. Ook vragen we ons af of je eigenlijk als woordvoerder wel kritisch kan zijn over je eigen achterban.

Linda maakte een item over Sojourner Truth, een beroemde zwarte activiste die al in 1851 aandacht vroeg voor de ongelijke positie van zwarte vrouwen in de vrouwenemancipatie. Het punt van woordvoerderschap is altijd een heikel punt geweest binnen het feminisme en met dit item wordt pijnlijk duidelijk hoe ook Sojourner Truth zelf niet veilig is geweest voor de problemen van het woordvoerderschap.

Chris interviewde Stefan de Koning, tot voor kort voorzitter van de jonge democraten. Hij spreekt over zijn woordvoerderschap en hoe hij door de media in een andere rol geduwd werd dan hij zelf wilde.

Aan het einde van de aflevering beantwoorden we de vraag. Een kritische blik op woordvoerderschap lijkt de complexiteit alleen maar groter te maken.  Media hebben te kampen met gemakzucht en belangenorganisaties met de politieke mogelijkhedenstructuur.

We concluderen dat de spanning vooral in herkenbaarheid te vinden is en woordvoerderschap een probleem van representativiteit is.

Links bij deze uitzending:


U kunt zich ook via iTunes op deze podcasts abonneren. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *