Afl 49: Benoemen van afkomst

 


Al ruim vijftien jaar hoor je overal in de media het belang van benoemen. Het gaat daarbij vooral om het vermelden van etnische afkomst bij negatieve nieuwsberichten. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over het nut van het benoemen van afkomst.

We bespreken wat de multiculturele samenleving betekent en hoe allochtoon als term vooral mensen in een categorie duwt, die conceptueel uitermate vaag is.

Redacteuren Iris Verhulsdonk en Thom Aalmoes maakten een item met drie jongeren die volgens de definitie allochtoon zijn. Hoe verhouden zij zich hiertoe? [snel kijken]

Het interview is met Annieke Kranenberg, ombudsvrouw van de Volkskrant. Redacteuren Narin Esmaeel en Pim Prins spraken met haar over de manier waarop de Volkskrant omgaat met het benoemen van afkomst. [snel kijken]

Bekijk de opname:

Links bij deze uitzending:

  • Studie Moller & Frissen: journalisten vinden etniciteit vooral relevant bij negatief nieuws;
  • Rondvraag over schrappen ‘allochtoon’ uit vocabulaire;
  • Overzicht van het migratie-idioom;
  • Essay Willem Schinkel over politieke correctheid.

U kunt zich ook via iTunes of Stitcher op deze podcasts abonneren.