Afl 5: Porno

Zonder media is er geen pornografie, maar in de mediawereld neemt porno een vreemde plek in. Reguliere media doen er wat besmuikt over en consumenten van porno zeggen niet vaak dat ze er graag naar kijken. In deze vijfde aflevering verwonderen de mediadoctoren zich over porno als drijvende kracht achter media-innovaties.

In het tafelgesprek vertellen de mediadoctoren hoe (en waarover!) je aan eerstejaars-studenten college geeft over porno zonder dat iedereen moet giechelen en hoe bepaalde technologie – zoals de Polaroid-camera – uitermate uitstekend bleek voor porno.

Het interview uit de praktijk is deze keer anoniem en naverteld. Een hoge marketing-pief van een internationaal entertainmentbedrijf wilde wel aan ons uitleggen hoe zij de ‘adult entertainment industry’ monitoren, maar mocht dit niet herkenbaar doen. Zij kijken vooral naar porno om de adoptie van nieuwe technologie en nieuwe verdienmodellen af te kijken.

Communicatiewetenschappers doen onderzoek naar porno, al weten we in vergelijking met andere mediasectoren vrij weinig over de industrie. Piet Bakker en Saara Taalas onderzochten de adoptie van technologie en stellen dat het hier gaat om laagwaardige, ‘good enough’ producten. Wetenschappers hebben geworsteld met het taalgebruik, mag je bijvoorbeeld titwank schrijven of is het beter klinisch te blijven?

Aan het einde van de aflevering komen we terug op porno als drijvende kracht achter technologie. Is dat nou een mythe en sexy borrelpraat, of zit er waarheid achter?

Links bij deze aflevering:

5 comments on “Afl 5: Porno

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *