Over ons

Onder Mediadoctoren is een tweewekelijkse podcast waarin inhoudelijke en wetenschappelijk-geïnformeerde discussies worden gevoerd over de media. Twee mediawetenschappers – Vincent Crone en Linda Duits – bevragen iedere uitzending een mediakwestie.

Ze laten daarbij andere experts, programmamakers of wetenschappers aan het woord en kijken welke antwoorden er bestaan op de centrale vraag.

Onder Mediadoctoren is bedoeld voor luisteraars die een sterke interesse hebben of werkzaam zijn in media, communicatie, journalistiek, digitale media of populaire cultuur.

Makers

Vincent Crone is universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur bij het departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij geeft met name colleges over de relatie tussen media, cultuur en maatschappij, en is betrokken bij onderwijsvernieuwingen binnen de universiteit. In 2007 promoveerde hij op een proefschrift over de geschiedenis van de discussie over de kwalijke invloed van televisie.

Linda Duits is publicist gespecialiseerd in populaire cultuur. Ze is regelmatig te gast bij diverse media en geeft veel lezingen. Daarnaast schrijft ze wekelijks columns voor Folia, het blad van de UvA, en publiceert ze onregelmatig in dagbladen. Linda is de eigenaar van Diep, een bureau gericht op kennisverspreiding. Als onderzoeker is ze geaffilieerd aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2008 op de cultuur van jonge meisjes.

Frederique Teillers studeerde Media en Cultuur aan de UvA (richting televisie) en is zeer geïnteresseerd in journalistiek. Bij Onder Mediadoctoren is ze producent.

Soner Arslan studeert film aan AKV St. Joost in Breda, waar hij afstudeert met zijn documentaire. Soner is geïnteresseerd in nieuwe media, cultuur en muziek. Bij Onder Mediadoctoren is hij medeverantwoordelijk voor de techniek.

Marijn Joop is student journalistiek aan Hogeschool Windesheim en houdt zich bezig met zowel de feitelijke als de menselijke kant van het nieuws. Hij heeft een voorliefde voor onderzoeksjournalistiek en human interest. Bij Onder Mediadoctoren is hij beeldredacteur, en mede verantwoordelijk voor de techniek.

Thom Aalmoes is student bij de research master Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in kennisproductie en macht. Bij Onder Mediadoctoren was verantwoordelijk voor de techniek, nu is hij redacteur in ruste.

Folkert Coehoorn behaalde zijn masterdiploma Film- en Televisiewetenschap behaald met een onderzoek naar publieksparticipatie bij podcasts. Naast het produceren van podcasts is hij geïnteresseerd in de wisselwerking tussen media en samenleving. Hij springt nog af en toe bij als redacteur.

Iris Verhulsdonk heeft een bachelor in Media en Cultuur, een master in Journalisiek en Nieuwe Media plus een master in Politieke Communicatie. Iris is geïnteresseerd in politiek, wetenschap, gender, seksualiteit en populaire cultuur. Ze werkt als redacteur voor NEMO Kennislink, produceert de podcast ‘Haagse Zaken’ van NRC en organiseert jaarlijks het Podcastfestival. Ze is voormalig producent en springt nog af en toe bij.

Sebastiaan van de Poll studeert Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in de wisselwerking tussen media, politiek en samenleving. Eerder behaalde Sebastiaan de propedeuse Regie Documentaire aan de Filmacademie in Amsterdam. Ook maakte hij de documentaire The Growing Pains of Ahmed and Moshe over jongeren in Israël en Palestina. Bij Onder Mediadoctoren was Sebastiaan beeldredacteur en mede verantwoordelijk voor de techniek. Redacteur in ruste.

Oud-medewerkers: 

Chris Aalberts – mediadoctor en mede-oprichter

Rosanne Eijsink – producent

Narin Esmaeel – mediastudent

Marloes de Jong – mediastudent

Daan Jongen – mediastudent

Pim Prins – mediastudent

Meg Weijers – mediastudent

Onder Mediadoctoren is een onafhankelijke productie. We danken Mustafa Avdic van Code Clear voor het logo-ontwerp, Coen Hamming voor de intromuziek en Jeroen Weghs voor het inspreken van aan- en afkondiging.