Over ons

Onder Mediadoctoren is een tweewekelijkse podcast waarin inhoudelijke en wetenschappelijk-geïnformeerde discussies worden gevoerd over de media. Twee mediawetenschappers – Vincent Crone en Linda Duits – bevragen iedere uitzending een mediakwestie.

Ze laten daarbij andere experts, programmamakers of wetenschappers aan het woord en kijken welke antwoorden er bestaan op de centrale vraag.

Onder Mediadoctoren is bedoeld voor luisteraars die een sterke interesse hebben of werkzaam zijn in media, communicatie, journalistiek, digitale media of populaire cultuur.

Makers

Vincent Crone is universitair hoofddocent en onderwijsdirecteur bij het departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij geeft met name colleges over de relatie tussen media, cultuur en maatschappij, en is betrokken bij onderwijsvernieuwingen binnen de universiteit. In 2007 promoveerde hij op een proefschrift over de geschiedenis van de discussie over de kwalijke invloed van televisie.

Linda Duits is publicist gespecialiseerd in populaire cultuur. Ze is regelmatig te gast bij diverse media en geeft veel lezingen. Daarnaast schrijft ze wekelijks columns voor Folia, het blad van de UvA, en publiceert ze onregelmatig in dagbladen. Linda is de eigenaar van Diep, een bureau gericht op kennisverspreiding. Als onderzoeker is ze geaffilieerd aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2008 op de cultuur van jonge meisjes.

Narin Esmaeel heeft een bachelor in Taal & Communicatie en zal in februari beginnen met de master Persuasive Communication aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast doceert ze Nederlands aan expats. Narin is geïnteresseerd in overtuiging, taal, gender en seksualiteit. Bij Onder Mediadoctoren is ze producent.

Thom Aalmoes is student bij de research master Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in kennisproductie en macht. Bij Onder Mediadoctoren is hij redacteur en medeverantwoordelijk voor de techniek.

Pim Prins studeert Media en Cultuur aan de Universiteit Utrecht met als verdieping filmwetenschappen. Pim is voornamelijk geïnteresseerd in de wisselwerking tussen media, cultuur en individuen. Bij Onder Mediadoctoren is hij redacteur en medeverantwoordelijk voor vormgeving en techniek.

Frederique Teillers studeert Media en Cultuur aan de UvA (richting televisie) en is zeer geïnteresseerd in journalistiek. Bij Onder Mediadoctoren is ze redacteur en verantwoordelijk voor de sociale media.

Folkert Coehoorn behaalde zijn masterdiploma Film- en Televisiewetenschap behaald met een onderzoek naar publieksparticipatie bij podcasts. Naast het produceren van podcasts is hij geïnteresseerd in de wisselwerking tussen media en samenleving. Hij springt af en toe bij als redacteur.

Iris Verhulsdonk heeft een bachelor in Media en Cultuur (richting televisie), een master in Journalisiek en is nu bezig met haar master Politieke Communicatie. Iris is geïnteresseerd in politiek, gender, seksualiteit en populaire cultuur. Voormalig producent van Onder Mediadoctor en springt nog af en toe bij als redacteur.

Sebastiaan van de Poll studeert Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en is geïnteresseerd in de wisselwerking tussen media, politiek en samenleving. Eerder behaalde Sebastiaan de propedeuse Regie Documentaire aan de Filmacademie in Amsterdam. Ook maakte hij de documentaire The Growing Pains of Ahmed and Moshe over jongeren in Israël en Palestina. Bij Onder Mediadoctoren was Sebastiaan beeldredacteur en mede verantwoordelijk voor de techniek. Momenteel is studeert hij in Engeland.

Oud-medewerkers: 

Chris Aalberts – mediadoctor en mede-oprichter

Rosanne Eijsink – producent

Meg Weijers – mediastudent

Marloes de Jong – mediastudent

Daan Jongen – mediastudent

Onder Mediadoctoren is een onafhankelijke productie. We danken onze sponsor Amsterdam University Press voor de financiële ondersteuning, Salto voor de opnamefaciliteiten, Mustafa Avdic van Code Clear voor het logo-ontwerp, Philip Corsius voor de leader, Coen Hamming voor de intromuziek en Jeroen Weghs voor het inspreken van aan- en afkondiging.